Start

Alfa Kommun & Landsting

är ett ledande konsultföretag för utveckling och införande av IT-system för olika verksamheter inom kommuner och landsting. Målsättningen med produkterna är att hjälpa kunderna att effektivisera verksamheten och höja vårdkvaliteten.

Banner

Alfas vision är att vara en ledande leverantör av IT-system till offentlig sektor i Sverige, med spetsprodukter för vård, skola, omsorg och teknisk förvaltning. Företaget satsar på att etablera sig i Europa via återförsäljare.

Stora kunder hos Alfa är bland andra Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Malmö stad, Stockholm stad, Tranemo kommun, Landskrona kommun och Uppsala kommun.