Start Produkter Alfa Skola

Alfa Skola

Alfa Skola bygger på ELIT som var det enda helt Web-baserade elevsystemet i Sverige när det installeras för skarp drift i Malmö i januari 2001. Det omfattar moduler för förskola, grundskola, gymnasium, komvux och kultur-/musikskola vilket gör att applikationen kommer att täcka in i stort sett alla skolformer.

Systemet har gränssnitt mot bl a:

 • Debiteringssystem
 • Personaladministrativt system
 • Ekonomisystem
 • KIR -Kommuninnevånarregister
 • Schemaläggningssystem
 • Statistiska Centralbyrån
 • Skolverket
 • CSN - Centrala Studiemedelsnämnden
 • VHS - Verket för högskolestudier
 • DAFA Spar

Förskola

 • Registrering av omsorgsbehov samt önskemål om förskoleplats
 • Köhantering
 • Hantering av placeringar i kommunala/privata förskolor samt dagbarnvårdare
 • Reservering av plats
 • Platsbevakning inkl bekräftelse till förälder
 • Tidplanering, frånvaroregistrering och uppföljning.
 • Underlag för beräkning av föräldraavgifter, förskolebidrag samt intäktsfördelning.
 • Verksamhetsuppföljning - t ex statistisk uppföljning av kö och placeringar, närvarostatistik, underlag för SCB-statistik
 • Volymplanering

Grundskola

 • Registrering och inskrivning av elever
 • Klass- och grupplanering inkl simulering
 • Läromedelsplanering
 • Registrering av frånvaro, resultat, stödåtgärder, utveckling
 • Betygssättning inkl överföring av betyg till Gymnasieskolan
 • Studie- och yrkesvägledning - platsbank, placering på prao- och praktikplats
 • Ekonomisk bearbetning
 • Verksamhetsuppföljning
 • SCB-statistik
 • Volymplanering

Skolbarnomsorg (fritidshem)

 • In- och utskrivning av barn
 • Frånvaroregistrering
 • Underlag för beräkning av föräldraavgifter, förskolebidrag samt intäkter

Gymnasieskolan

 • Överföring av grundskoleelever till gymnasieskolan
 • Organisationsplanering
 • Intagningsrutin
 • Planeringsaktiviteter Individuellt program
 • Infotek - praktikplatsförmedling, vägledning och uppföljning
 • Läromedelsplanering
 • Klass-/kursplanering
 • Registrering av resultat, frånvaro, stödåtgärder, utveckling
 • Betygssättning inkl överföring av betyg till VHS
 • Ekonomisk bearbetning -interkommunala ersättningar, inackorderingsbidrag och resebidrag
 • Verksamhetsuppföljning
 • WEB-ansökan
 • Verksamhetsuppföljning

Komvux

 • Producera kursutbud inkl kurskatalog
 • Ansökan inkl granskning av sökandens behörighet
 • Studievägledning - upprättande av individuell studieplan
 • Intagningsrutin
 • Kurs- och tidplanering
 • Registrering av närvaro - underlag till CSN
 • Studerandeuppföljning
 • Betygssättning
 • Prövning - registrering av prövningsanmälan
 • Ekonomisk bearbetning -underlag för materialavgifter samt interkommunala ersättningar

Kulturskolan

 • Överföring och placering av förskoleelever
 • Organisationsplanering
 • Intagningsrutin
 • Registrering och inskrivning av elever
 • Kursplanering
 • Uthyrning av instrument
 • Schemaläggning
 • Registrering av resultat
 • Ekonomisk bearbetning - uthyrning av instrument samt debitering av uppdragsutbildningar
 • Verksamhetsuppföljnig