Start Produkter Alfa Pen

Alfa Pen

Alfa Pen är en bläckpenna som digitaliserar allt du skriver och ritar. Du får över informationen dit du vill via en dockningsstation eller mobiltelefonen. Alfa Pen kan du t.ex. använda till:

  • Vanliga anteckningar för fri hand
  • Skisser och teckningar, t ex ritningar, flödesscheman eller mind maps
  • Protokoll, till exempel vid besiktningar och journalföring
  • Alla typer av formulär och blanketter, exempelvis order och tidrapporter
  • Återrpportering i hemtjänsten

 

Alfa Pen underlättar och effektiviserar framför allt jobbet för alla där dokumentation är viktigt, t ex för alla som är ute på fältet, som hemtjänstpersonal, säljare, skadereglerare, reparatörer, ingenjörer och byggare.

Det handlar om tid och lönsamhet.
Med Alfa Pen kan dina medarbetare få mer gjort på samma tid samtidigt som allt blir dokumenterad på ett korrekt sätt.

Det handlar om ROI.
Du kan använda befintligt affärssystem, befintliga blanketter och befintliga rutiner. 

Det handlar om säkerhet
Misstag som lätt uppstår när anteckningar ska renskrivas undviks. Viktiga dokument blir säkert arkiverade. Alfa Pen innebär:

Det handlar om dina medarbetare
Alfa Pen effektiviserar dina medarbetares jobb, ger mer tid att ägna åt kunden och till att lösa kundens problem och behov.