Start Företaget

Alfa Kommun & Landsting AB

Verksamheten är fokuserad på marknadsföring och systemutveckling för Sveriges kommuner och landsting. Den huvudsakliga inriktningen har redan från början varit utveckling av vårddokumentationssystem för såväl den kommunala vård- och omsorgen, Omsorg 2000, som för öppen och sluten vård inom den traditionella vårdsektorn hos landsting, företagshälsovård och privata vårdgivare, Patient 2000.

Ny lagstiftning och ny teknik har efter hand öppnat upp möjligheter för att hjälpa organisationer inom kommuner och landsting med ytterligare specialsystem. Till exempel debiteringssystem för vårdutdebitering, Datasystem för att ta hand om logistiken kring Hjälpmedelshantering har även stått högt på önskelistan hos både landsting och kommuner sedan länge.

Banner

Den övervägande delen av läkemedelsförskrivningen sker idag elektroniskt. Alfa var mycket tidigt ute och kunde erbjuda sin webbaserade tjänst, Alfa e-Recept, som togs fram i nära samarbete med Apoteket. I Alfa e-Recept finns inbyggda beslutsstöd för att underlätta för förskrivaren - allt för att garantera säkerhet och kostnadseffektivitet.

De ökade sparkraven inom sjukvården skapar också krav på ett effektivt utnyttjande av befintlig personal, som kan underlättas genom användande av IT-stöd för vårdtyngdsmätning och personalbemanning, baserade på RUSH- och ZEBRA-metodeerna.

Bland produkterna inom vårdsektorn finns även kompletta digitala bildhanteringssystem för exempelvis Röntgenarkiv, Mammografi, Provtagningsdokumentation, Plastikkirurgi och Patologi.

WEB-tekniken och Internet har skapat behov av att gå lite längre än den traditionella hemsidan, nu är det Portaler mot Internet och 24-timmarsmyndighet som gäller. Dagens teknik ger oss allt mera avancerade faciliteter, som exempelvis framtagning av verksamhetsstatistik med hjälp av frågeformulär med WEB-gränssnitt eller direktsökning av protokollformulär och direktaccess till kommunens författningssamling, såväl som köhantering och andra WEB-applikationer som man vill ge kommuninnevånarna tillgång till.

Intranät med intern information och automatiserade WEB-rutiner för exempelvis resebeställning och adressregister är ett annat arbetsområde som inte fanns för några år sedan.

Skolvärlden ställer också krav på WEB-baserde, heltäckande skolsystem för både elevadministration och betygsättning.

Det är alltså en rejäl produktportfölj som erbjuds idag utöver de specialapplikationer vi tar fram tillsammans med våra kunder.
Vi är idag ett 60-tal anställda, varav huvuddelen systemutvecklare och konsulter, för att serva den offentliga sektorn med utveckling och implementation av IT-system och hjälp med utredningar och olika former för verksamhetskonsulting. Målsättningen är att hjälpa våra kunder att höja vårdkvaliteten och att effektivisera verksamheten, med ett positivt ekonomiskt utfall som resultat.