Start Partners

Partners

Sigma
Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 860 medarbetare i Sverige och Danmark. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista.

Oracle
Oracle är en av världens största databasleverantörer med verktyg för systemutveckling, integration och beslutstöd. Alfa är partner med Oracle och vår styrka är förmågan att förstå hur Oracles databas och verktyg ska användas för att öka våra kunders effektivitet och lönsamhet. Våra Oracle-konsulter har i genomsnitt 10 års erfarenhet av Oracles databas och utvecklingsmiljö.

Senselogic
Senselogic AB är ett produktföretag som utvecklar användarvänliga informationshanteringssystem för webbplatser, intranät och extranät.
Företagets främsta produkt, SiteVision, är en plattform för både webbpublicering och portalintegration.

iBizkit
iBizkit är ett svenskt bolag med en produkt som med fördel används för att bygga upp intranätportaler, extranät och publika webbplatser.