Alfa e-Arkivering

Beprövad metodik för konvertering av data till e-arkiv

Alfa hjälper kommuner och landsting med små och stora arkiveringsprojekt.

Alla typer av informationsmängder kan hanteras och vårt specialområde är vårdrelaterad information t ex journaler.

 

Den metodik vi tagit fram inkluderar analys, konvertering, validering, verifiering och arkivering. Med täta samarbeten med arkivmyndighet, verksamhet och IT, säkerställs en leverans av högkvalitativ och arkivbeständig data samt framtida sökbarhet. 

 

Alfa kan ta sig an de mest komplexa och, ibland till synes, omöjliga projekten.

Intresserad och vill veta mer?