Alfa e-Läkemedel

Digital signering ger kontroll och ökar patientsäkerheten

Alfa e-Läkemedel är Sveriges mest patientsäkra tjänst för digital signering. Tjänsten är synkroniserad med befintliga ordinationer och har inbyggt beslutsstöd.

I en mobil enhet signerar personalen vilka läkemedel som överlämnats. Om en överlämning är försenad visas en påminnelse som kan eskaleras.

Alfa e-Läkemedel förenklar och ger kontroll på kommunens läkemedelshantering inklusive delegering, beställning och läkemedelssaldo. 

Alfa e-Läkemedel passar i alla verksamheter och till alla typer av insatser. 

Klicka och ta del av vad kommunerna tycker
Intresserad och vill veta mer?