Alfa Omega

Ett nytt verksamhetssystem för kommunal socialtjänst

Alfa Omega är ett nytt verksamhetssystem för kommunal vård och omsorg. Omega är webbaserat och processorienterat med stöd för bland annat IBIC.

 

Den flexibla och öppna plattformen gör systemet anpassningsbart och möjliggör också tät integration med välfärdsteknologi som trygghetslarm, fjärrtillsyn och nyckelfria lås.

Alfa Omega erbjuds som produkt eller molntjänst

Handläggning av ärende enligt IBIC
Uppföljning/statistik/rapporter
Välfärdsportal
Avgifter och ersättningar 
Vårdplanering
Mobil återrapportering
Boendemodul 
Brukare- och närståendeportal
Plug-ins
Journalföring enligt SOL, HSL och LSS
Digital signering av HSL-insatser
Intresserad och vill veta mer?

Kontakt

040 - 662 20 10

info@alfaecare.se

Kontor

Dockplatsen 1

211 19 Malmö

Servicedesk

020 - 320 310

support@alfaecare.se

© 2019 Alfa eCare AB