Alfa Patient

Ett journalsystem med användbarhet i fokus

Vårt nya journalsystem Alfa Patient är webbaserat, snabbt och enkelt att använda.

Med anpassningsbara mallar blir dokumentationen strukturerad, effektiv och sökbar.

Läkemedel förskrivs med Alfa e-Recept. 

Intresserad och vill veta mer?