Testbäddsprojekt utmynnade i verksamhetsanpassat IT-system

Alfa Omega som är ett helt nytt verksamhetssystem har tagits fram tillsammans med Kund för att vara ett användarvänligt, tillgängligt och effektivt system. Medborgarperspektivet har beaktats och möjliggör delaktighet och dialog.

Vill du veta mer kontakta oss gärna på 040-6622010 eller via ett mail till info@alfakl.se.

Senaste inlägg

Visa alla

Alfa eCare kan nu stolt konstatera att vi fått ett otroligt professionellt och kompetent bolag i vår familj genom en strategisk sammanslagning med Joliv AB. Vi ser att vi kompletterar varandra väldigt

Tidigare i år berättade vi att Alfa Kommun & Landsting fick ny ägare, Main Capital. I och med ägarbytet påbörjade vi vår förändringsresa till att bli en ännu bättre leverantör och partner. Nu är det d