Alfa Välfärdsteknik

Navet för digital teknik i äldreomsorgen

Ny teknik utvecklas i allt snabbare takt och det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen. Det blir lätt att antalet system växer och utan inbördes koppling blir administrationen allt mer betungande.

Plattformen Alfa Välfärdsteknik i kombination med Alfas partnernätverk av ledande leverantörer samlar all teknik under ett tak och ger er en huvudleverantör för trygghetslarm, fjärrtillsyn, sensorer och annan digital teknik.

 

En öppen plattform skapar förutsättningar för att hantera dagens och morgondagens välfärdsteknik, från olika leverantörer, på en och samma plats.

Intresserad och vill veta mer?